Categories
My Links
Poslovni izveštaji-korak 1
dzono | 31 Januar, 2009 16:42

Poslovni izveštaj predstavlja pisani dokument, koji može biti napisan u elektronskom ili papirnom obliku, koji opisuje radnje, dešavanja ili stanje u jednom poslovnom preduzeću.

U suštini, celj jednog poslovnog izveštaja je da ostavi argumentovani trag poslovanja preduzeća i da doprinese kolektivnom pamćenju preduzeća.

Pod pojmom "pamćenje" preduzeća, smatram situaciju, ako na primer, dođe do kadrovskih promena u samom preduzeću, poslovni izveštaji ubrzavaju uvođenje novih kadrova u sistem rada. Ova karakteristika poslovnih izveštaja predstavlja nevidljivu vrednost jednog preduzeća.

Svi delovi jednog biznis plana (analiza tržišta, konkurenije....), se moraju dokumentovati u formi poslovnih izveštaja kako bi se na kraju sklopila jedna kompaktna celina.

Poslovni izveštaji su u savremenim preduzećima jedan sastavni deo radnog procesa, jer su oni kao takav dokument u, jednom razrađenom sistemu, osnova za donošenje odluka rukovodstva preduzeća.

Samo pisanje poslovnih izveštaja mora biti veoma pedantno i profesionalno urađeno jer istovremeno oslikava i samog autora izveštaja, ali i samo preduzeće. Izveštaj mora biti napisan jezgrovito i sažeto, tako da lice koje čita poslovni izveštaj može uvideti suštinu, pritom ne gubeći mnogo vremena na čitanje.

Preporučljivo je uz sam izveštaj dodati i priloge ili multimedijalne zapise ako je to potrebno i ako bi učinilo izveštaj boljim.

Takođe, veoma je bitno da se tokom izveštaja, lice koje sastavlja isti, stavi u ulogu osobe koje će sam izveštaj čitati i na osnovu njega donositi određene zaključke. 

Naglasio bih još i to da se posebna pažnja mora obratiti na to da se poslovni izveštaji moraju koristiti u daljoj poslovnoj komunikaciji ili da se predaju kao zbirni izveštaji većeg broja saradnika.

 

 

 #
Technorati Profile