Categories
My Links
Pravni aspekti elektronskog poslovanja
dzono | 23 Januar, 2009 16:47

Poslovanje preko Interneta, kao specifičnog elektronskog medija, predstavlja ne samo tehnološku novinu u načinu poslovanja, već i novinu koja postavlja nove zadatke za pravnu regulativu u ovoj oblasti poslovanja.

 

Osim novodonetog Zakona o elektronskom potpisu, pravna regulativa zasada ne prati adekvatno izuzetno brzu ekspanziju ovakvog načina poslovanja, te se na isto primenjuje postojeća regulativa.

 

Postojeća pravna regulativa, orijentisana na “klasične” oblike poslovanja, u mnogim segmentima nema precizna odredjenja prema izuzetnim novinama i specifičnostima poslovanja preko Interneta, što predstavlja potencijalni generator niza praktičnih problema koji se postavljaju pred subjekte koji su se opredelili za ovaj način poslovanja.

 

U tom smislu, identifikujemo četiri oblasti u kojima su više nego nužna nova ili adekvatno izmenjena zakonska rešenja:

 

  1. Status i registracija privrednih subjekata
  2. Promet robe i usluga
  3. Platni promet i fiskaliteti
  4. Zaštita poslovanja preko interneta

 

Zaštita poslovanja preko Interneta

 

Izuzetno složeno pitanje zaštite poslovanja u elektronskom obliku uredjeno je zasada samo ZAKONOM O ELEKTRONSKOM POTPISU  Dalje uredjenje se može očekivati donošenjem zakona o elektronskoj trgovini, što je u republici crnoj Gori uredjeno početkom 2005. godine, a takodje i doslednom primenom važećih propisa o zaštiti autorskih prava, intelektualne svojine i žigovima.

 

 

 

 #
Technorati Profile