Categories
My Links
Ozbiljno korišćenje Interneta u Srbiji
dzono | 05 Januar, 2009 19:23

Kako smo već nekih 20-ak godina zemlja koja je u tranziciji, ili u periodu izlaženja iz tranzicije (mada ne vidim neku razliku), Internet je takođe oblast u kojoj zaostajemo u Evropi (i u svetu, naravno).

Kako smo u Evropi rangirani kao treća zemlja po stopi Internet obrazovanosti (kako kažu iz Skupštine Udruženja sudskih veštaka za informacione tehnologije), ova informacija jei više nego poražavajuća.

Naravno, treće mesto je kada bi gledali od pozadi. Na osnovu te rang liste iz 2007., samo se u Vatikanu i Ukrajini manje koristi Internet.

Dve godine kasnije stanje je bolje, sada smo u fazi kada više ne moramo da objašnjavamo našim roditeljima šta je to Internet i da to ne ujeda, ali to je nedovoljno.

Čitajući post Dragana Varagića u kojem je objašnjeno čemu služi RSS (Real Simpla Synication) , kako se koristi i koji alati nam mogu pomoći da  koristimo, odnosno isčitavamo istovremeno više RSS podataka, shvatio sam da u Srbiji i dalje vlada Internet nepismenost u velikoj većini.

U postu se navodi kako veliki broj ljudi koji ozbiljno (poslovno), koriste internet i dalje ne shvataju koliko je značajno korišćenje RSS-a i zašto bi oni trebali da ga koriste.

Da ne ponavljam reči iz gore pomenutog posta, naglasiću samo da je jedan od glavnih razloga zašto bi svi koji misle da ozbiljno koriste Internet, trebali da koriste RSS je to što ovaj alat VIŠESTRUKO smanjuje utroške vremena provedenih na Internetu.

Kako živimo u vremenu kada je vreme=novac, ovo je verujem veoma bitno za sve one koji žele da zarade nešto.

Korišćenjem RSS izvora, mogli bi da letimično prelazite preko sadržaja sajtova koji su vam zanimljivi, gledajući samo naslove (podnaslove) koji su najnoviji i time bi mogli da pratite mnogo više vama interesantnih sajtova.

Pored ove prednosti RSS-a, postoje i alati na internetu koji u velikoj meri (lično trostruko) smanjuju vreme pregledanja samih RSS podataka, a ti su tkz. RSS agregatori.

Ovde su neki od pomenutih (,,), a u već pomenutom postu možete videti kako se oni mogu koristiti, da ne bih ponavljao reči.

 #
Technorati Profile