Categories
My Links
Četiri razloga zašto javni Facebook statusi neće ubiti Twitter
dzono | 07 Februar, 2009 20:51

Pre par dana sam objavio tekst u kojem sam naveo razloge kako i zašto će Facebook preko noći "ubiti" Twitter, ako se poboljša u segmentu javnih statusa.

Danas sam naišao na tekst koji je objavio gospodin Mike Butcher   u kojem navodi 4 razloga zbog kojih Facebook neće moći da preuzme Twitter korisnike ako uspe da uvede javne statuse.

U tekstu se navodi kako su Twitter statusi mnogo napredniji (kod Facebook-a su po defaultu podešeni na closed osim za prijatelje), lakše i brže se šire među korisnicima mreže, zatim, kod Facebook-a je potrebno odobrenje za praćenje statusa, dok je Twitter  po svom modelu "prateći" sistem društvenih mreža (Twitter followers).

Takođe se navodi kako se i sam profil Twitter korisnika u velikoj meri razlikuje od Facebook korisnika, te da bi se ljudi koji su privrženiji Facebook-u teško privikli na promenu koja bi nastala uvođenjem javnih statusa.

Mišljenje je da bi se ljudi pre opredelili da pređu na Twitter jer bi im bilo lakše da shvate kako ova opcija funkcioniše na Twitter-u, nego da se priviknu na Facebook novitet.

Pored ova dva razloga, postoje i velike razlike u biznis modelu i u viđenju odgovora (replies), arazmišljanja na ovu temu možete pročitati ovde.

 #
Technorati Profile